Salland verzekeringen maakt zorgpremie 2012 bekend
Zorgverzekeraar Salland heeft de individuele jaarpremie voor de basisverzekering voor 2012 vastgesteld op 1284 euro (in 2011: 1.257 euro). Een volwassen verzekerde betaalt komend jaar 107 euro per maand (in 2011: 104,75 euro). Een stijging van 2,1 procent. Net als andere zorgverzekeraars heeft ook Salland de premie van de basisverzekering moeten verhogen. Dit komt doordat de zorgkosten in Nederland sterk blijven stijgen. De premies van de aanvullende zorgverzekeringen stijgen in 2012 niet.

Uit de basisverzekering, in de aanvullende verzekering
De overheid snijdt de laatste jaren in het basispakket. Ook in 2012 verdwijnen vergoedingen uit de basisverzeke-ring, zoals de eerste twintig behandelingen voor fysiotherapie en stoppen met roken programma’s. Een overzicht van alle wijzigingen in de basis- en aanvullende verzekeringen is te vinden op www.salland.nl. Vergoedingen die niet langer of niet meer volledig vanuit de basisverzekering worden vergoed, zijn voor een groot deel opgenomen in de aanvullende verzekeringen. Salland verzekeringen heeft er bewust voor gekozen in deze tijd de premies voor de aanvullende verzekeringen in 2012 niet te laten stijgen. Om het voor iedereen mogelijk te maken een betaalbare aanvullende verzekering af te sluiten, komt er in 2012 bovendien een nieuwe (op preventie gerichte) aanvullende verzekering bij, die slechts 7,50 euro per maand kost.

Salland gaat voor een gezond Salland
Salland verzekeringen zet zich actief in voor goede en toegankelijke zorg infrastructuur in de regio en maakt zich er hard voor dat mensen de best passende en betaalbare zorg krijgen. Dit doet de verzekeraar bijvoorbeeld door samen met zorgverleners in de regio te werken aan kwaliteit van zorg voor haar verzekerden. Maar Salland verze-keringen is ook actief voor verzekerden die gezond zijn. In dat kader biedt het Salland Fit! programma van Salland ook in 2012 in Deventer en omstreken weer verschillende activiteiten rondom beweging, ontspanning en voeding.
[Salland]