Basiszorgpakket

Informatie over de basisverzekering en zorgverzekeringen

Maand: mei 2012

Eigen risico basisverzekering 350 euro in 2013

zorgpremieHet eigen risico van de basisverzekering stijgt waarschijnlijk van 220 euro naar 350 euro. Dat blijkt uit het begrotingsakkoord dat afgelopen maand gesloten is. Eind dit jaar zal duidelijk worden of deze enorme stijging van het eigen risico van de basisverzekering ook daadwerkelijk doorgaat. En welke kosten onder het verplichte eigen risico van de basisverzekering vallen. Mensen met een laag inkomen zullen waarschijnlijk voor een deel gecompenseerd worden.

Het verplichte eigen risico in de basisverzekering is het jaarlijkse bedrag dat verzekerden van 18 jaar en ouder zelf moeten betalen voor bepaalde medische kosten. Deze kosten worden dus niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt voor 2012 € 220. In 2011 was dit € 170.

Ruimte voor nieuwe zorgverzekeraars

Nederlandse Zorgautoriteit NzaEr is voldoende ruimte op de zorgverzekeringsmarkt voor nieuwe zorgverzekeraars om te starten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar toetredingsdrempels. Wie zich op de markt wil begeven, moet wel drempels nemen. Maar die zijn ook nodig vanwege de publieke belangen in de zorgsector, concludeert de NZa.

Het is logisch dat er eisen worden gesteld aan verzekeraars die de markt willen betreden, vindt de NZa. De zorg is een publiek goed, er gaan jaarlijks miljarden aan premiegeld naar toe. Daarom wil de overheid kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid borgen.

Een van de drempels zijn de eisen rondom startkapitaal, de zogenaamde Solvency II regels. Ook de vaak complexe regels op de zorgverzekeringsmarkt kunnen een drempel zijn. Zo zorgt het systeem van risicoverevening ervoor dat verzekeraars pas laat precies weten waar zij financieel aan toe zijn. Bij risicoverevening wordt ieder jaar vooraf bekeken hoe de groep verzekerden eruitziet en worden verzekeraars die veel risicovolle verzekerden hebben hiervoor gecompenseerd.

Op verzoek van de minister heeft de NZa ook aanbevelingen gedaan om drempels weg te nemen. Als de overheid meer zekerheid biedt, kunnen verzekeraars langer vooruit plannen. Ook regelingen die veel tijd kosten, zoals de wanbetalersregeling en de risicoverevening, kunnen worden doorgelicht. Overigens verwacht de NZa niet dat er veel meer nieuwe zorgverzekeraars bijkomen als deze drempels er niet meer zijn.
[NZa]

Aanmelden IZZ Mooi Mens Verkiezing 2012 van start

IZZ Zorgverzekeraar Mooi Mens VerkiezingZorgmedewerkers kunnen weer worden opgegeven voor de Mooi Mens Verkiezing van IZZ. Voor de zesde keer organiseert de zorgverzekeraar deze verkiezing om zorgmedewerkers de waardering te geven die ze verdienen voor het mooie werk dat ze verrichten.

Op www.izz.nl kan iedereen iemand die werkzaam is in de zorg aanmelden voor de verkiezing, met een toelichting waarom hij of zij Mooi Mens 2012 moet worden en op Facebook word je vanaf nu weer continu op de hoogte gehouden over de Mooi Mens Verkiezing 2012: Facebook.com/MooiMensVerkiezing. Op 31 oktober maakt Anita Witzier tijdens de finaleavond de winnaar bekend.

Tot 6 juli is het mogelijk om Mooie Mensen aan te melden op de website van IZZ. Daarna zal de jury uit alle aanmeldingen 25 genomineerden selecteren, waar vervolgens heel Nederland op kan stemmen. Dit jaar reikt Anita Witzier een publieksprijs en een vakjuryprijs uit. De publieksprijs gaat naar de zorgmedewerker die de meeste stemmen heeft gekregen op de website. De vakjury kijkt naar de impact van het werk van de Mooi Mens voor de zorg in Nederland. De winnaar van de vakjuryprijs krijgt de officiële titel Mooi Mens 2012.

Dominique Vijverberg, directeur IZZ, vertelt: “Zorgmedewerkers zijn gedreven mensen die de zorg echt beter willen maken. Zij hebben vaak prachtige ideeën en initiatieven die wij met deze verkiezing meer bekendheid willen geven. Met deze verkiezing zetten we niet alleen de zorgmedewerkers in het zonnetje, maar hopen wij ook dat andere zorgmedewerkers geïnspireerd raken en ideeën opdoen die bruikbaar zijn in hun werk.”

Vakjury
De vakjury bestaat dit jaar uit voorzitter Lizelotte Smits, bestuurder collectief CNV Publieke Zaak, Rob van der Plank, lid van de Raad van Bestuur de Viersprong in Breda,Jose de Reus, redactielid Tijdschrift Voor Verzorging en Corine den Hollander, Mooi Mens 2011.

Corine den Hollander won vorig jaar de titel Mooi Mens 2011 vanwege het door haar opgerichte initiatief IntermeZZo. Dit is een nazorgcentrum dat naadloos aansluit op de ziekenhuiszorg. (Ex)-kankerpatiënten en hun naasten kunnen er terecht voor een luisterend oor, lotgenotencontact en praktische tips bijvoorbeeld over arbeidsreïntegratie.

Over IZZ
IZZ is al 35 jaar dé zorgverzekeraar voor de zorgsector en heeft bijna 450.000 verzekerden. Als collectiviteithebben werkgevers en werknemers in de zorg – via het bestuur van StichtingIZZ – gezamenlijk zeggenschap over de inhoud en prijs van de IZZ Zorgverzekering.De IZZ Zorgverzekering is afgestemd op de behoeften van zorgmedewerkers enhoudt rekening met de specifieke gezondheidsrisico’s van het werken in de zorg. Ook is de IZZ Zorgverzekering als belangrijke arbeidsvoorwaarde verankerd in devoornaamste zorg-cao’s.De uitvoering van de IZZ Zorgverzekering wordt – inopdracht van Stichting IZZ – verzorgd door Coöperatie VGZ.
[IZZ]

Klanten geven De Friesland Zorgverzekeraar mooi rapportcijfer

De Friesland ZorgverzekeraarKlanten van De Friesland zorgverzekeraar zijn nog steeds zeer tevreden over hun Friese zorgverzekeraar zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek van MarketResponse. De Friesland kreeg van haar verzekerden als rapportcijfer een 8.0 voor haar dienstverlening. Verder blijkt uit het onderzoek dat de klanten het contact en hun relatie met De Friesland opvallend goed waarderen.

Ieder jaar onderzoekt MarketResponse hoe Nederland oordeelt over haar zorgverzekeraars. Van groot tot klein worden de verschillende verzekeraars vergeleken en geven verzekerden hun mening over onder andere prijs, vergoedingen, dienstverlening en informatie. Als het gaat om de dienstverlening staat De Friesland ook dit jaar weer in de top. Na een aantal kleinere zorgverzekeraars dat zich op specifieke doelgroepen richt, volgt De Friesland. Met een 8.0 scoort de Friese zorgverzekeraar hoger dan de overige bekende zorgverzekeraars.

Vertrouwen
De onderzoekers van MarketResponse stelden vast dat klanten van De Friesland opvallend vaak enthousiast zijn over het goede contact dat zij met De Friesland hebben. Als het gaat om vertrouwen, relatie en contact doet De Friesland het beter dan gemiddeld, aldus Marketresponse. Klanten van De Friesland Zorgverzekeraar behoren tot de meest loyale klanten, zo concludeert het onderzoeksbureau. Bestuursvoorzitter Diana Monissen is trots op de resultaten: “Het is fantastisch dat onze klanten zoveel vertrouwen in ons hebben. Dat vertrouwen moeten we iedere dag weer waarmaken en daar blijven we dan ook hard aan werken.”

Informatie
De Friesland wil haar verzekerden voorzien van goede zorg en verzekeringen die vergoeden waar klanten behoefte aan hebben. Ook over de dekking van die verzekeringen zijn de klanten van De Friesland zeer positief. Voor de bestuursvoorzitter zijn de mooie resultaten echter geen reden om achterover te leunen. Het onderzoek laat namelijk ook nog een verbeterpunt zien. Klanten vinden dat de informatie van De Friesland soms nog duidelijker kan. “We zijn op dit moment al volop bezig om onze brieven waar nodig te verhelderen”, vervolgt Monissen. “Of het nu gaat om onze dienstverlening, verzekeringen of de zorg: De Friesland blijft continu werken aan en zoeken naar verbeteringen voor de klant”. MarketResponse voerde haar onderzoek uit in februari jl. Over het algemeen bleek dat Nederlanders weer iets kritischer keken naar hun zorgverzekering en zorgverzekeraar.
[De Friesland Zorgverzekeraar]

Consument wil meer grip op eigen zorgkosten – KlantenMonitor Zorgverzekeringen 2012

zorgverzekeringAantal Nederlanders dat zorgverzekering aanpast is toegenomen
Meer dan voorgaande jaren is de consument bezig met het zoeken naar mogelijkheden om de eigen zorgkosten zo beperkt mogelijk te houden. Het gaat dan niet alleen om de hoogte van de premie en het eigen risico, maar ook om de zorgkosten waar men mee te maken kan krijgen. Een op de vier Nederlanders paste mede hierom het afgelopen zorgseizoen de zorgverzekering aan. In veruit de meeste gevallen ging het om een aanpassing van de polis bij de huidige verzekeraar. Hierbij is nog nadrukkelijker dan voorheen gekeken naar de dekking van de verzekering, in verhouding tot de premie. Dit blijkt uit de KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2012 van onderzoeksbureau MarketResponse en Jan M. de Mos Consultancy. De switchcijfers van dit jaar bevestigen dit beeld.

De groep die zich wil gaan oriënteren neemt verder toe
Hoewel men niet direct van plan is te wisselen van zorgverzekeraar, neemt het aantal mensen dat zich komend jaar gaat heroriënteren en zorgverzekeraars opnieuw met elkaar gaat vergelijken verder toe (van 21% in 2010, 25% in 2011 naar 27% in 2012). De reden is niet zozeer onvrede over de dienstverlening zelf, maar veel meer over premie en de verhouding tot de dekking die geboden wordt. Dienstverlening geeft minder dan in 2011 aanleiding tot onvrede.

Nederlander geeft zorgverzekeraar een 7,6
Ondanks de toenemende druk op de reputatie van de zorgmarkt, blijft de Nederlander over het algemeen tevreden over zijn zorgverzekeraar. Gemiddeld beoordelen ze de kwaliteit van dienstverlening met een 7,6, vergelijkbaar met het oordeel van de afgelopen jaren. De verschillen tussen de labels zijn klein als het gaat om de dienstverlening. De verschillen tussen labels worden groter wanneer we kijken naar het enthousiasme van klanten over de eigen zorgverzekeraar. Ook dit jaar weten de kleinere labels met een duidelijke focus op een bepaalde doelgroep of specifieke positionering zich weer te onderscheiden van (middel)grote labels. Voor de labels bovenaan de loyaliteitsranking geldt over het algemeen dat de kwaliteit van de dienstverlening wat hoger dan gemiddeld beoordeeld wordt.

Meer informatie
Meer informatie over de Klantenmonitor Zorgverzekeringen staat op de website van MarketResponse.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén