zorgpremieHet eigen risico van de basisverzekering stijgt waarschijnlijk van 220 euro naar 350 euro. Dat blijkt uit het begrotingsakkoord dat afgelopen maand gesloten is. Eind dit jaar zal duidelijk worden of deze enorme stijging van het eigen risico van de basisverzekering ook daadwerkelijk doorgaat. En welke kosten onder het verplichte eigen risico van de basisverzekering vallen. Mensen met een laag inkomen zullen waarschijnlijk voor een deel gecompenseerd worden.

Het verplichte eigen risico in de basisverzekering is het jaarlijkse bedrag dat verzekerden van 18 jaar en ouder zelf moeten betalen voor bepaalde medische kosten. Deze kosten worden dus niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt voor 2012 € 220. In 2011 was dit € 170.