Nederlandse patiënten kiezen voor een bepaald ziekenhuis door de nabijheid van het ziekenhuis en het advies van hun huisarts. Ook de aanwezigheid van een specifiek specialisme speelt een belangrijke rol bij de keuze voor een ziekenhuis. Onderzoek van Blauw Research toont aan dat het feit dat een zorgverzekeraar met het betreffende ziekenhuis zaken doet, nog geen prominente impact heeft op de keuze voor een ziekenhuis, maar speelt al wel voor 1 op de 12 patiënten (mede) een rol. Lager opgeleide patiënten (13 procent) en 50 plussers (11 procent) kiezen relatief vaker voor een ziekenhuis omdat hun zorgverzekeraar zaken doet met het betreffende ziekenhuis.

Deskundigheid van arts en inlevingsvermogen speelt grote rol bij tevredenheid
Over het algemeen zijn patiënten erg tevreden over de zorg die zij in de ziekenhuizen krijgen; 9 op 10 patiënten waarderen de dienstverlening van ziekenhuizen. Bijna een kwart is zelfs zeer tevreden. Wat kritischer is men over de wachttijden en de tijd tussen het maken van een afspraak en het moment dat men geholpen kan worden in het ziekenhuis (toegangstijd). Wacht- en toegangstijden zijn echter niet de belangrijkste aspecten die de tevredenheid bepalen; de tevredenheid van patiënten wordt in het algemeen sterk gedreven door de deskundigheid van artsen en de mate waarin men zich inleeft in de zorgen en wensen van de patiënt.

Voor mannen en vrouwen spelen echter wel verschillende aspecten een rol als het gaat om tevredenheid over het ziekenhuis. Zo vinden mannen vooral de deskundigheid van de arts en de wachttijden in de wachtkamer van het ziekenhuis belangrijk. Vrouwen vinden voornamelijk de informatievoorziening rondom de behandeling en het inlevingsvermogen van de betrokken medewerkers van het ziekenhuis van belang.

Afhankelijk van de leeftijd spelen andere aspecten een rol in de waardering voor de dienstverleningen van een ziekenhuis. Voor patiënten tot 35 jaar zijn vooral de deskundigheid en wachttijden in de wachtkamer van belang. Bij 35- tot 50-jarigen wordt de tevredenheid vooral door het inlevingsvermogen en de informatie rondom de behandeling bepaald. 50 plussers hechten vooral veel belang aan de nazorg die zij van het ziekenhuis krijgen en de deskundigheid van artsen.
[Blauw Research]