Basiszorgpakket

Informatie over de basisverzekering en zorgverzekeringen

Maand: oktober 2012

Beperkte stijging Azivo Basisverzekering 2013

azivo zorgverzekeraarDe jaarpremie van de Azivo Basisverzekering voor 2013 is vastgesteld op 1.296 euro. Dat betekent dat de maandpremie 108,00 euro wordt (was 107,50 euro). Azivo houdt hiermee de premiestijging voor de basisverzekering zeer beperkt tot 50 cent per maand. De premies van de meest gekozen aanvullende verzekeringen blijft gelijk of stijgt licht. De premie voor de AV-Basis stijgt niet en de AV-Top stijgt met 1,55 europer maand. Voor het overgrote deel van onze klanten blijft de premieverhoging in deze economisch moeilijke tijd beperkt.

Financieel gezond voor de toekomst
Azivo is een coöperatie zonder winstdoelstelling. Wel moet Azivo een financiële reserve aanhouden. De toename van de risico’s voor zorgverzekeraars, inmiddels bijna 100% risicodragend, heeft de afgelopen jaren geleid tot hogere solvabiliteitseisen. Azivo heeft hiervoor haar financiële reserves moeten versterken. Dat is mede van invloed geweest op de hoogte van de premie.

Rol van de Verzekeraar
De zorgverzekeraar heeft de rol om scherp op kwaliteit en kosten zorg in te kopen. Door de goede contractafspraken die Azivo met zorgaanbieders maakt is het gelukt om de stijging van de zorgkosten te beperken. We zien steeds meer dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor mensen te borgen.

Kwaliteit van zorg
De zorgkosten stijgen elk jaar door de toename van het aantal chronisch zieken, de technologische vernieuwingen en vergrijzing. Om de premiestijgingen ook in de toekomst te beperken zet Azivo nog scherper in op kwaliteit van zorg. Zoveel mogelijk zorg dichtbij de patiënt in de wijk door een sterke geïntegreerde 1e lijn. Samenwerking tussen zorgverleners in de 1e lijn rondom de patiënt zorgt voor een betere kwaliteit en lagere kosten en voorkomt behandelingen in het ziekenhuis.

Voor Azivo staan de belangen van onze klanten voorop. De zorg in Nederland is goed, maar kan beter en klantgerichter. Daarom stimuleren we zorgverleners om extra kwaliteit te bieden aan onze klanten. Zo belonen we bijvoorbeeld huisartsen wanneer zij ruimere openingstijden en een betere bereikbaarheid hebben, apothekers en fysiotherapeuten als zij extra kwaliteit bieden.

Maandpremies en pakketten 2013
Azivo biedt drie aanvullende zorgverzekeringen, waarbij de tandartsverzekering standaard bij inbegrepen is. De maandpremies voor klanten vanaf 18 jaar bedragen:
AV-Basis 11,00 euro
AV-Top 32,05 euro
AV-TopExtra 62,35 euro

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de premies 2012 en de aanvullende pakketten op de website van Azivo.

Premie basisverzekering 2013: Menzis verlaagt de premie voor de basisverzekering

Zorgverzekeraar MenzisDe jaarpremie van de Menzis Basisverzekering 2013 is vastgesteld op € 1.272. De maandpremie is € 106. Menzis laat als eerste zorgverzekeraar de premie van de basisverzekering dalen.

Premies aanvullende zorgverzekeringen
De premies van de meest gekozen aanvullende zorgverzekeringen blijven gelijk of stijgen licht. De premie voor ExtraVerzorgd 1 stijgt niet, ExtraVerzorgd 2 stijgt licht met 85 cent per maand en de premie van Tandverzorgd 1 blijft ook gelijk. In deze economisch moeilijke tijd is dit voor veel van onze klanten goed nieuws zeker nu de overheid het eigen risico verhoogt van € 220 naar € 350.

Menzis is een coöperatie zonder winstuitkering. Wel moet Menzis een financiële reserve aanhouden. De toename van de risico’s voor zorgverzekeraars, inmiddels bijna 100% risicodragend, heeft de afgelopen jaren geleid tot hogere solvabiliteitseisen. Menzis heeft hiervoor haar financiële reserves versterkt. Dat is mede van invloed geweest op de hoogte van de premie. Menzis is met het huidige niveau van de reserves een financieel zeer gezond bedrijf. Dit draagt eraan bij dat de premie in 2013 kan dalen.

Menzis is scherp op de kwaliteit van zorg
De zorgverzekeraar heeft de rol om scherp op kwaliteit en kosten zorg in te kopen. Door de goede contractafspraken die Menzis met zorgaanbieders maakt is het gelukt om de stijging van de zorgkosten te beperken. We zien steeds meer dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor mensen te borgen.

De zorgkosten stijgen elk jaar door de toename van het aantal chronisch zieken, de technologische vernieuwingen en vergrijzing. De kosten stijgen daarmee sneller dan de loonontwikkeling.

De afgelopen jaren zien we dat steeds meer mensen moeite hebben met het betalen van de premie en eigen bijdragen. We vragen aan klanten en zorgaanbieders meer bewustwording over de kosten van zorg. Hoewel dat de beheerskosten slechts een zeer beperkt deel van de premie zijn gaat ook Menzis door met het terugbrengen van de beheerskosten.

Belangen van de klant staan voorop
Om de premiestijgingen ook in de toekomst te beperken zet Menzis nog scherper in op kwaliteit van zorg. Zoveel mogelijk zorg dichtbij de patiënt in de wijk door een sterke geïntegreerde 1e lijn. Samenwerking tussen zorgverleners in de 1e lijn rondom de patiënt zorgt voor een betere kwaliteit en lagere kosten en voorkomt behandelingen in het ziekenhuis.

Voor Menzis staan de belangen van onze klanten voorop. De zorg in Nederland is goed, maar kan beter en klantgerichter. Daarom stimuleren we zorgverleners om extra kwaliteit te bieden aan onze klanten. Zo belonen we bijvoorbeeld huisartsen wanneer zij ruimere openingstijden en een betere bereikbaarheid hebben, apothekers en fysiotherapeuten als zij extra kwaliteit bieden.
[Menzis]

Stad Holland laat premie basisverzekering 2013 slechts licht stijgen

Stad Holland ZorgverzekeraarIn tegenstelling tot eerdere voorspellingen, die melding maakten van premiestijgingen tussen de € 20 en € 100, verhoogt Stad Holland de premie met slechts € 6 per jaar. De premie voor de restitutiepolis bedraagt in 2013 voor zowel individueel als collectief verzekerden € 1.248 per jaar (€ 104,00 per maand).

Nominale premie wordt € 1.248
De nominale premie stijgt licht naar € 1.248 (2012: € 1.242), ofwel € 104,00 per maand voor onze restitutiepolis. Bij Stad Holland betaalt iedereen, zowel individueel als collectief verzekerden, dezelfde premie voor de basisverzekering.

De premie voor de basisverzekering stijgt minder dan verwacht
De toename van de zorgkosten en het overhevelen van kosten naar de basisverzekering zorgen ervoor dat de premie moet stijgen. Deze stijging wordt door het verhogen van het eigen risico en de introductie van een eigen bijdrage bij hoortoestellen enigszins verminderd.

Het succesvolle inkoopbeleid van alle zorgverzekeraars ten aanzien van geneesmiddelen heeft in 2012 geleid tot een forse daling van de kosten farmacie die in 2013 versterkt zal doorwerken. Wij houden bij de premievaststelling voor 2013 rekening met deze lagere kosten. Het hierboven genoemde onverwachte financiële voordeel in 2012 brengen we in mindering op de premie voor 2013.

Als gevolg van bovengenoemde factoren hoeft Stad Holland haar premie voor 2013 slechts licht te laten stijgen ten opzichte van die van 2012.

Premies aanvullende zorgverzekeringen
De stijging in de premies van de aanvullende zorgverzekering is zeer beperkt. Alleen daar waar nodig zijn verhogingen doorgevoerd. Voor de AV Zorg deLuxe is een kinderpremie geïntroduceerd. Tegelijkertijd is de premie voor volwassenen verlaagd.
[Stad Holland]

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén