azivo zorgverzekeraarDe jaarpremie van de Azivo Basisverzekering voor 2013 is vastgesteld op 1.296 euro. Dat betekent dat de maandpremie 108,00 euro wordt (was 107,50 euro). Azivo houdt hiermee de premiestijging voor de basisverzekering zeer beperkt tot 50 cent per maand. De premies van de meest gekozen aanvullende verzekeringen blijft gelijk of stijgt licht. De premie voor de AV-Basis stijgt niet en de AV-Top stijgt met 1,55 europer maand. Voor het overgrote deel van onze klanten blijft de premieverhoging in deze economisch moeilijke tijd beperkt.

Financieel gezond voor de toekomst
Azivo is een coöperatie zonder winstdoelstelling. Wel moet Azivo een financiële reserve aanhouden. De toename van de risico’s voor zorgverzekeraars, inmiddels bijna 100% risicodragend, heeft de afgelopen jaren geleid tot hogere solvabiliteitseisen. Azivo heeft hiervoor haar financiële reserves moeten versterken. Dat is mede van invloed geweest op de hoogte van de premie.

Rol van de Verzekeraar
De zorgverzekeraar heeft de rol om scherp op kwaliteit en kosten zorg in te kopen. Door de goede contractafspraken die Azivo met zorgaanbieders maakt is het gelukt om de stijging van de zorgkosten te beperken. We zien steeds meer dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor mensen te borgen.

Kwaliteit van zorg
De zorgkosten stijgen elk jaar door de toename van het aantal chronisch zieken, de technologische vernieuwingen en vergrijzing. Om de premiestijgingen ook in de toekomst te beperken zet Azivo nog scherper in op kwaliteit van zorg. Zoveel mogelijk zorg dichtbij de patiënt in de wijk door een sterke geïntegreerde 1e lijn. Samenwerking tussen zorgverleners in de 1e lijn rondom de patiënt zorgt voor een betere kwaliteit en lagere kosten en voorkomt behandelingen in het ziekenhuis.

Voor Azivo staan de belangen van onze klanten voorop. De zorg in Nederland is goed, maar kan beter en klantgerichter. Daarom stimuleren we zorgverleners om extra kwaliteit te bieden aan onze klanten. Zo belonen we bijvoorbeeld huisartsen wanneer zij ruimere openingstijden en een betere bereikbaarheid hebben, apothekers en fysiotherapeuten als zij extra kwaliteit bieden.

Maandpremies en pakketten 2013
Azivo biedt drie aanvullende zorgverzekeringen, waarbij de tandartsverzekering standaard bij inbegrepen is. De maandpremies voor klanten vanaf 18 jaar bedragen:
AV-Basis 11,00 euro
AV-Top 32,05 euro
AV-TopExtra 62,35 euro

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de premies 2012 en de aanvullende pakketten op de website van Azivo.