Zorgverzekeraar MenzisDe jaarpremie van de Menzis Basisverzekering 2013 is vastgesteld op € 1.272. De maandpremie is € 106. Menzis laat als eerste zorgverzekeraar de premie van de basisverzekering dalen.

Premies aanvullende zorgverzekeringen
De premies van de meest gekozen aanvullende zorgverzekeringen blijven gelijk of stijgen licht. De premie voor ExtraVerzorgd 1 stijgt niet, ExtraVerzorgd 2 stijgt licht met 85 cent per maand en de premie van Tandverzorgd 1 blijft ook gelijk. In deze economisch moeilijke tijd is dit voor veel van onze klanten goed nieuws zeker nu de overheid het eigen risico verhoogt van € 220 naar € 350.

Menzis is een coöperatie zonder winstuitkering. Wel moet Menzis een financiële reserve aanhouden. De toename van de risico’s voor zorgverzekeraars, inmiddels bijna 100% risicodragend, heeft de afgelopen jaren geleid tot hogere solvabiliteitseisen. Menzis heeft hiervoor haar financiële reserves versterkt. Dat is mede van invloed geweest op de hoogte van de premie. Menzis is met het huidige niveau van de reserves een financieel zeer gezond bedrijf. Dit draagt eraan bij dat de premie in 2013 kan dalen.

Menzis is scherp op de kwaliteit van zorg
De zorgverzekeraar heeft de rol om scherp op kwaliteit en kosten zorg in te kopen. Door de goede contractafspraken die Menzis met zorgaanbieders maakt is het gelukt om de stijging van de zorgkosten te beperken. We zien steeds meer dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor mensen te borgen.

De zorgkosten stijgen elk jaar door de toename van het aantal chronisch zieken, de technologische vernieuwingen en vergrijzing. De kosten stijgen daarmee sneller dan de loonontwikkeling.

De afgelopen jaren zien we dat steeds meer mensen moeite hebben met het betalen van de premie en eigen bijdragen. We vragen aan klanten en zorgaanbieders meer bewustwording over de kosten van zorg. Hoewel dat de beheerskosten slechts een zeer beperkt deel van de premie zijn gaat ook Menzis door met het terugbrengen van de beheerskosten.

Belangen van de klant staan voorop
Om de premiestijgingen ook in de toekomst te beperken zet Menzis nog scherper in op kwaliteit van zorg. Zoveel mogelijk zorg dichtbij de patiënt in de wijk door een sterke geïntegreerde 1e lijn. Samenwerking tussen zorgverleners in de 1e lijn rondom de patiënt zorgt voor een betere kwaliteit en lagere kosten en voorkomt behandelingen in het ziekenhuis.

Voor Menzis staan de belangen van onze klanten voorop. De zorg in Nederland is goed, maar kan beter en klantgerichter. Daarom stimuleren we zorgverleners om extra kwaliteit te bieden aan onze klanten. Zo belonen we bijvoorbeeld huisartsen wanneer zij ruimere openingstijden en een betere bereikbaarheid hebben, apothekers en fysiotherapeuten als zij extra kwaliteit bieden.
[Menzis]