Stad Holland ZorgverzekeraarIn tegenstelling tot eerdere voorspellingen, die melding maakten van premiestijgingen tussen de € 20 en € 100, verhoogt Stad Holland de premie met slechts € 6 per jaar. De premie voor de restitutiepolis bedraagt in 2013 voor zowel individueel als collectief verzekerden € 1.248 per jaar (€ 104,00 per maand).

Nominale premie wordt € 1.248
De nominale premie stijgt licht naar € 1.248 (2012: € 1.242), ofwel € 104,00 per maand voor onze restitutiepolis. Bij Stad Holland betaalt iedereen, zowel individueel als collectief verzekerden, dezelfde premie voor de basisverzekering.

De premie voor de basisverzekering stijgt minder dan verwacht
De toename van de zorgkosten en het overhevelen van kosten naar de basisverzekering zorgen ervoor dat de premie moet stijgen. Deze stijging wordt door het verhogen van het eigen risico en de introductie van een eigen bijdrage bij hoortoestellen enigszins verminderd.

Het succesvolle inkoopbeleid van alle zorgverzekeraars ten aanzien van geneesmiddelen heeft in 2012 geleid tot een forse daling van de kosten farmacie die in 2013 versterkt zal doorwerken. Wij houden bij de premievaststelling voor 2013 rekening met deze lagere kosten. Het hierboven genoemde onverwachte financiële voordeel in 2012 brengen we in mindering op de premie voor 2013.

Als gevolg van bovengenoemde factoren hoeft Stad Holland haar premie voor 2013 slechts licht te laten stijgen ten opzichte van die van 2012.

Premies aanvullende zorgverzekeringen
De stijging in de premies van de aanvullende zorgverzekering is zeer beperkt. Alleen daar waar nodig zijn verhogingen doorgevoerd. Voor de AV Zorg deLuxe is een kinderpremie geïntroduceerd. Tegelijkertijd is de premie voor volwassenen verlaagd.
[Stad Holland]