Basiszorgpakket

Informatie over de basisverzekering en zorgverzekeringen

Maand: november 2012

Premie basisverzekering 2013 ZEKUR

Zekur ZorgverzekeraarZEKUR van Univé heeft haar zorgpremie voor de basisverzekering 2013 vastgesteld op € 92,25 per maand. Daarmee heeft ZEKUR opnieuw de laagste zorgpremie van Nederland. Bij een eigen risico van € 850,00 komt de maandelijkse premie voor de basisverzekering op € 77,25.

Omdat voor ZEKUR een aantal voorwaarden gelden, is de premie lager dan de premie voor de gebruikelijke basisverzekeringen. Zo is ZEKUR alleen via internet af te sluiten. Daarnaast heeft Univé voor ZEKUR een aantal specifieke zorgaanbieders gecontracteerd voor planbare ziekenhuiszorg en medicijnen. Herhaalrecepten kunnen alleen via de Internet Apotheek worden besteld. Uiteraard kun je voor spoedeisende zorg terecht bij elke zorgverlener naar keuze.

Extra ZEKUR bevat een complete aanvullende zorgverzekering, extra uitgebreide tandartsdekking en een zeer uitgebreide gratis doorlopende reisverzekering met wereldwijde dekking. Bovendien kun je bij Extra ZEKUR kiezen voor de gratis Visa Greencard. De premie voor Extra ZEKUR is voor 2013 vastgesteld op € 24,40 per maand.
[ZEKUR]

Veertig procent verzekerden stelt advies zorgverzekeraar op prijs

zorgverzekeringNog slechts weinig mensen raadplegen hun zorgverzekeraar bij de keuze voor een zorgaanbieder. De meerderheid wil hierin geen invloed van hun verzekeraar. Toch geeft 40% aan wel prijs te stellen op een rol van de zorgverzekeraar in de keuze voor een zorgaanbieder, bijvoorbeeld door contracten of advies, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in Economisch Statistische Berichten (ESB).

Bij de introductie van het zorgstelsel kregen zorgverzekeraars een belangrijke rol toebedeeld. Zij kunnen contracten afsluiten met zorgverleners voor zorg voor hun verzekerden. Toch blijken verzekerden vooral zelf te willen kiezen voor een zorgverlener of ziekenhuis. De gangbare mening lijkt nog steeds te zijn dat mensen liever geen bemoeienis van de zorgverzekeraar willen bij hun keuze voor een zorgverlener.

Uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) blijkt dat 55% van de mensen hierin inderdaad liever geen invloed van de zorgverzekeraar wil. Maar tegen de verwachting in geeft toch bijna 40% aan het prettig te vinden als de verzekeraar advies geeft, en 60% vindt het prettig als de verzekeraar contracten afsluit met kwalitatief goede zorgverleners.

Lees verder op de website van NIVEL

Premie basisverzekering AnderZorg blijft in 2013 gelijk

AnderZorg ZorgverzekeraarDe premie van de Basisverzekering van internet zorgverzekeraar Anderzorg is weer een van de laagste in Nederland met 96,25 euro per maand (1155 euro p/j). Klanten die bewust kiezen voor een hoger eigen risico kunnen de Basisverzekering al krijgen vanaf 72,25 euro per maand. De aanvullende zorgverzekering Anderzorg Extra en Anderzorg Tand stijgen licht met 65 cent en 85 cent per maand. Voor Anderzorg Jong blijft de premie gelijk op 14,65 euro per maand.

Kwaliteit gewaarborgd
De lage premie gaat niet ten koste van kwaliteit van zorg. Als onderdeel van Menzis maakt Anderzorg gebruik van een landelijk netwerk van zorgaanbieders. Iedereen die voor Anderzorg wil kiezen wordt zonder medische keuring welkom geheten. De zorgverzekeraar heeft de rol om scherp op kwaliteit en kosten zorg in te kopen. Door de goede contractafspraken met zorgaanbieders is het gelukt om de stijging van de zorgkosten te beperken. We zien steeds meer dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor mensen te borgen.

No-nonsense
Anderzorg richt zich op mensen die kiezen voor een lage premie en online gemak. De klant kiest daarbij bewust voor een andere vorm van service, chatten en mobiel declareren via de app wanneer jij dat wil. Anderzorg maakt hierdoor minder kosten en kan zo de premie laag houden.

Kan het nog goedkoper?
Voor de klant die weinig gebruik maakt van zorg, maar toch verzekerd wil zijn voor grote onvoorziene uitgaven is er de mogelijkheid om het eigen risico te verhogen. Met een maximaal vrijwillig eigen risico van 500 euro bovenop het verplichte eigen risico van 350 euro kan de premie voor de Basisverzekering zelfs dalen tot 72,25 euro per maand of 867 euro per jaar. Ook is het mogelijk om de jaarpremie in een keer te betalen. Daarvoor geldt een korting van 3% zodat de premie 841 euro per jaar of 70,10 per maand wordt.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over de premies 2013, onze aanvullende pakketten en een premieberekening naar www.anderzorg.nl.

PMA zorgverzekering verlaagt premie basisverzekering 2013 naar 93,50 per maand

PMA ZorgverzekeringPMA zorgverzekering verlaagt de prijs van de Basisverzekering naar 93,50 per maand
De laagste prijs van de Basisverzekering van PMA is voor 2013 vastgesteld op 93,50 euro per maand (1122 euro per jaar). Hiermee verlaagt PMA de prijs met 12 euro per jaar. De premies van de meest gekozen aanvullende zorgverzekeringen blijven gelijk of stijgen licht.

Dit is goed nieuws voor onze klanten, zeker nu het verplicht eigen risico door de overheid is verhoogd van 220 naar 350 euro. De vanafpremie van de PMA zorgverzekering is mede gebaseerd op 0 euro vrijwillig eigen risico. Meer dan 95% van de verzekerden kiest voor 0 euro vrijwillig eigen risico.

Overstappen
De verwachting is dat er ook dit jaar weer een forse toename zal zijn van mensen die zullen overstappen naar de PMA zorgverzekering. De PMA zorgverzekering is voordelig en vrij toegankelijk voor iedereen. Inmiddels hebben al meer dan 355.000 mensen gekozen voor het voordeel van PMA.

De voordelen van PMA
De PMA zorgverzekering is ondergebracht bij Menzis, maar de premie is via PMA een stuk lager. Daarnaast is er een korting van 10% op alle aanvullende verzekeringen. Iedereen wordt gegarandeerd geaccepteerd voor alle verzekeringen. Dit geldt dus ook voor de tandartsverzekeringen. Bovendien krijgen alle verzekerden van PMA een vakantiecheque ter waarde van 100 euro.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de premies voor 2013 en de aanvullende pakketten op www.pmazorgverzekering.nl

ONVZ Zorgverzekeraar houdt premies basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen in 2013 gelijk

ONVZ ZorgverzekeraarDe ONVZ premies van zowel de basisverzekering als de aanvullende zorgverzekeringen voor 2013 blijven gelijk aan de premies van 2012. Erno Kleijnenberg, bestuursvoorzitter van ONVZ: “Onze verzekerden krijgen, in tegenstelling tot verzekerden bij (veel) andere zorgverzekeraars, op hun polisblad onderaan de streep geen stijging te zien. ONVZ houdt daarmee de consistente lijn van de afgelopen jaren van geen of beperkte premieaanpassing vast.”

Er zijn meerdere redenen waarom de premies gelijk kunnen blijven. ONVZ ziet een beperkte stijging van ziekenhuiskosten. Dit is een duidelijke trendbreuk waarvan we hopen dat deze zich voortzet. Daarnaast komen de kosten van medicijnen lager uit dan geraamd. Ook in 2013 zullen de zorgkosten stijgen, maar vanwege de solide financiële positie stijgen de premies van ONVZ niet.

Keuzevrijheid in goede handen
Bij ONVZ hebben verzekerden een optimale vrije keuze in arts, ziekenhuis en medicijnen. Kleijnenberg: “Ook in 2013 is de keuzevrijheid wederom gegarandeerd. Hoewel het erop lijkt dat het kabinet plannen ontwikkelt om in de toekomst de restitutiepolis te gaan beperken, blijven wij keuzevrijheid aanbieden. Het is onze vaste overtuiging dat het niet de taak van een zorgverzekeraar is om op de stoel van een arts te gaan zitten. Onze klanten hechten eraan zelf te bepalen tot welk ziekenhuis of arts zij zich willen richten. We helpen en adviseren hen daarbij, maar de keuze blijft aan de verzekerde zelf.”

Zeer tevreden en loyale klanten
ONVZ verzekerden zijn zeer tevreden en beoordelen de kwaliteit van dienstverlening met een 8,1. Dit blijkt uit de KlantenMonitor Zorgverzekeringen 2012 van het Bureau MarketResponse waarin ONVZ bovenaan staat in de ranking van loyale klanten.
[ONVZ Zorgverzekeraar]

Univé verlaagt zorgpremie 2013

Unive ZorgverzekeraarUnivé verlaagt de zorgpremie van de basisverzekering met € 3,60 per jaar. De maandpremie van de Univé Zorg Geregeld polis (natura) komt hiermee uit op € 107,95.

Univé heeft geen winstoogmerk en streeft ernaar goede zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doet Univé door de zorg slimmer te laten organiseren en door rekening te houden met de wensen van verzekerden.

Bij Univé heeft de verzekerde via het Ledencollectief zelf invloed op de premie van de zorgverzekering. Afhankelijk van het aantal afgesloten schadeverzekeringen kan men zo tot 10% korting ontvangen op de premie van de basisverzekering. Speciaal voor nieuwe zorgverzekerden heeft Univé een kennismakingsaanbod: het eerste jaar 10% korting op de basisverzekering. Dat levert een maandpremie van € 97,15 op.

De restitutievariant – de Univé Zorg Vrij polis – komt door de premiedaling uit op € 111,95 per maand. De aanvullende zorgverzekeringen stijgen gemiddeld genomen met circa 2%, conform zorgkostenontwikkeling.
[Univé]

Geen premiestijging basisverzekering 2013 Zilveren Kruis Achmea

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis AchmeaDe premie voor de basisverzekering bij Zilveren Kruis Achmea blijft in 2013 ongewijzigd. Deze is € 108,25. Ook de premie voor de tandartsverzekeringen blijft gelijk. De aanvullende zorgverzekeringen stijgen met 5% en 8%.

Passend zorgpakket
Wij bieden klanten verschillende mogelijkheden om hun zorgpakket zo passend en betaalbaar mogelijk te maken. Jan de Bruijn, marketingmanager bij Zilveren Kruis: “We willen er voor blijven zorgen dat iedereen in Nederland toegang heeft tot een verzekering die kwalitatieve, veilige en betaalbare zorg garandeert. Het is goed ieder jaar uw verzekering te checken of die nog past bij uw persoonlijke situatie.”

Consumenten hebben zelf de keuze
U kunt op basis van gewenste service, gewenst eigen risico en aanvullend pakket uw eigen zorgverzekering voor 2013 kiezen. De totale maandpremie kan hiermee variëren van € 78,20 tot € 224,25.
[Zilveren Kruis Achmea]

Basisverzekeringspremie zorgverzekeraar Agis blijft gelijk in 2013

Agis ZorgverzekeringenAgis Zorgverzekeringen verhoogt de premie voor de basisverzekering in 2013 niet. De premie bedraagt 108,25 euro per maand. Ook de tandartsverzekering blijft in premie ongewijzigd. De aanvullende zorgverzekeringen stijgen gemiddeld 5%.

Wankie Chan, manager bij Agis: “De wereld van zorgverzekeringen en zorg kent de laatste jaren veel veranderingen. We zijn blij dat we de premie gunstig hebben kunnen vaststellen. Agis wil graag helpen om de zorg begrijpelijk te maken. En dat begint met goed luisteren naar onze klanten, zodat hulp geboden kan worden waar en wanneer dat nodig is. Zo organiseren we Klantcontactdagen en is er de Agis Zorgcoach voor vragen over zorgverleners, wachtlijstbemiddeling of second opinion. De Agis verzekeringshulp helpt bij het kiezen van een verzekering op maat.”

De maandpremie van het Agis jongerenmerk TakeCareNow! blijft € 99,67. TakeCareNow! is de zorgverzekering, speciaal bedoeld voor 18 tot en met 30 jarigen. Bij TakeCareNow! regelt de klant alles online.
[Agis Zorgverzekeraar]

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén