Unive ZorgverzekeraarUnivé verlaagt de zorgpremie van de basisverzekering met € 3,60 per jaar. De maandpremie van de Univé Zorg Geregeld polis (natura) komt hiermee uit op € 107,95.

Univé heeft geen winstoogmerk en streeft ernaar goede zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doet Univé door de zorg slimmer te laten organiseren en door rekening te houden met de wensen van verzekerden.

Bij Univé heeft de verzekerde via het Ledencollectief zelf invloed op de premie van de zorgverzekering. Afhankelijk van het aantal afgesloten schadeverzekeringen kan men zo tot 10% korting ontvangen op de premie van de basisverzekering. Speciaal voor nieuwe zorgverzekerden heeft Univé een kennismakingsaanbod: het eerste jaar 10% korting op de basisverzekering. Dat levert een maandpremie van € 97,15 op.

De restitutievariant – de Univé Zorg Vrij polis – komt door de premiedaling uit op € 111,95 per maand. De aanvullende zorgverzekeringen stijgen gemiddeld genomen met circa 2%, conform zorgkostenontwikkeling.
[Univé]