Basiszorgpakket

Informatie over de basisverzekering en zorgverzekeringen

Maand: januari 2013

Verzekerdenstand van Menzis voor 2013

Zorgverzekeraar MenzisDe jaarlijkse periode waarin mensen kunnen overstappen van zorgverzekeraar is gesloten. Het Menzis concern heeft klanten verloren. Het totaal aantal verzekerden krimpt met iets meer dan 2%, maar blijft ruim 2 miljoen.

De aanvullende- en tandverzekeringen van Menzis doen het goed. Het aantal klanten met een aanvullende verzekering neemt licht af, maar deze daling wijkt niet veel af van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

Het Menzis label heeft zoals verwacht klanten verloren. Het regionale label Azivo verliest dit jaar ook enkele duizenden klanten. Bij Internetlabel AnderZorg zien we zoals verwacht echter een groei van 12% naar bijna 230.000 verzekerden en is daarmee het grootste en meest volwassen internetlabel in Nederland. Tot 31 januari kunnen mensen die hun verzekering al opgezegd hebben nog een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Er is nu dan ook nog geen definitieve eindstand te noemen.

Aanvullende zorgverzekeringen
Het aantal verzekerden dat een aanvullende zorgverzekering en tandverzekeringen neemt loopt landelijk de afgelopen jaren terug. Ook dit jaar zien we dat dit doorzet. De daling gaat nauwelijks harder dan voorgaande jaren en ligt rond de 3%. Menzis herkent het beeld niet dat klanten massaal hun aanvullende en tandverzekeringen opzeggen.

Dit komt voor een groot deel doordat Menzis de premiestijging voor de aanvullende- en tandverzekeringen beperkt of gelijk heeft gehouden. Het aantal klanten met een aanvullende verzekering ligt ruim boven de 80% en het aantal klanten met een tandverzekering ligt op 70%.

Trend
Klanten zijn bewuster bezig met de kosten en het gemak van hun verzekering en daarbij kijken ze ook kritisch naar de aanvullende dekkingen. Steeds meer mensen kiezen voor goedkope internetlabels en vertrekken bij de traditionele labels. Ook zien we dat klanten een aanvullende verzekering willen die de basis risico’s in de breedte afdekt. Het half december geïntroduceerde Anderzorg Budget, die juist deze behoefte biedt, heeft in een kleine twee weken 10.000 klanten aangesproken.

Klanten vragen steeds meer om snelle en gemakkelijke dienstverlening. Snelle en goede service, online gegevens inzien, wijzigen en declareren waarbij de klant zelf kan bepalen wanneer dat gebeurt. Menzis is de afgelopen jaren een weg ingeslagen om hier goed bij aan te sluiten. 24 uur per dag online service bieden waarbij de klant zelf de regie heeft en alle gegevens overzichtelijk kan inzien.

Het percentage klanten dat is overgestapt ligt bij Menzis op ongeveer 7,5% en daarmee gelijk aan het landelijke cijfer. We zien dat het SamenGezond spaarprogramma klanten erg aanspreekt. Er doen inmiddels ongeveer 200.000 klanten aan mee.

Het aantal klanten dat een extra vrijwillig eigen risico neemt stijgt. Het blijft echter een zeer klein aantal van het totaal aantal verzekerden dat hier voor kiest.
[Menzis]

Zorgverzekeraar Eno groeit flink

ENO ZorgverzekeraarIn 2012 zijn veel mensen overgestapt naar zorgverzekeraar Eno. Bij de merken Salland verzekeringen en Energiek, beide onderdeel van Eno, is het totaal aantal verzekerden met ruim 20% gegroeid. Dat is fors meer dan het gemiddeld percentage mensen dat in Nederland van zorgverzekering is gewisseld. Gister meldde Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dat het voorlopige landelijke overstappercentage 7,5% is.

Groei volgt op vernieuwd productaanbod
Jos Peeters, commercieel directeur: “Wij zijn zeer blij met deze mooie verzekerdengroei. We hebben in 2012 hard gewerkt om het aanbod van aanvullende zorgverzekeringen en tandartsverzekeringen voor beide merken ingrijpend te vernieuwen. Dit is een schot in de roos gebleken. Bestaande klanten hebben erg enthousiast gereageerd op het nieuwe aanbod. Nu blijkt dat ook veel nieuwe klanten kiezen voor onze verzekeringen. Dat is een mooie waardering!”

Afspraken met zorgaanbieders steeds belangrijker
De afgelopen tijd verschenen in de media regelmatig berichten over het late moment waarop zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken met elkaar maken. Dat maakt het voor klanten moeilijk om in te schatten welke zorg door hun (nieuwe) zorgverzekeraar is ingekocht. Het belang daarvan wordt steeds groter, omdat zorgverzekeraars keuzes maken in de afspraken met zorgaanbieders en klanten soms moeten bijbetalen als ze naar een zorgaanbieder zonder contract gaan.

Eno heeft voor beide merken inmiddels met veel zorgaanbieders afspraken gemaakt voor 2013. Het maken van goede afspraken met zorgaanbieders kost echter tijd. “Goede afstemming over de gevolgen van overheidsmaatregelen, deze vertalen naar afspraken tussen ons en zorgaanbieders en het vastleggen van deze maatregelen kost tijd. Dit gaat de laatste jaren echter wel steeds sneller. Wij streven ernaar om de afspraken met zorgaanbieders voor 2014 in 2013 af te ronden”, aldus commercieel directeur Peeters.
[Eno Zorgverzekeraar]

Ruim 1,2 miljoen mensen kozen nieuwe zorgverzekering

zorgpremieOp basis van voorlopige cijfers van informatiecentrum Vektis blijkt dat 7,5 procent van de verzekerden per 2013 overstapt naar een nieuwe zorgverzekering. Dat zijn ruim 1,2 miljoen Nederlanders. Vorige jaar lag het percentage nog op 6 procent. André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) noemt het een goede ontwikkeling dat steeds meer mensen bewust naar hun zorgverzekering kijken. Hij maakt het voorlopige overstapcijfer maandag bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van ZN.

“Het is duidelijk dat meer mensen dit jaar bewust naar hun zorgverzekering hebben gekeken. Een goede ontwikkeling, want dat houdt zorgverzekeraars scherp op zowel hun dienstverlening als op de zorg die zij voor hun verzekerden inkopen.” Rouvoet roept daarom zijn leden op om tijdig voor iedere verzekerde duidelijk te maken welke zorg zij hebben gecontracteerd. “Zorgverzekeraars moeten ernaar streven om zoveel mogelijk de gecontracteerde zorg bekend te maken als zij dit najaar hun premie en polis voor 2014 publiceren,” aldus de voorzitter van ZN.

Kwaliteit
De grote opgave voor zorgverzekeraars het komende jaar ligt wat Rouvoet betreft vooral bij het verder verhogen en inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg. Later deze maand zullen de zorgverzekeraars bijvoorbeeld hun visie op de kwaliteit en inzet van complexe spoedeisende hulp bekend maken. Op basis van deze visie gaan de afzonderlijke zorgverzekeraars deze zorg inkopen. Zorgverzekeraars hebben een maatschappelijke rol bij het stimuleren van kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor verzekerden. Door prijs en kwaliteit in de gezondheidszorg te verbinden wordt de zorg niet alleen beter, maar vooral ook doelmatiger.

Overstappers
Verzekerden konden tot 1 januari 2013 hun zorgverzekering opzeggen. Tot uiterlijk 1 februari heeft men de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. De meeste overstappers hebben dat inmiddels ook al gedaan. Het voorlopige overstappercentage is 7,5 procent. Daarmee wisselen ruim 1,2 miljoen mensen van zorgverzekeraar. Tegelijkertijd blijft een grote meerderheid van de verzekerden trouw aan de eigen verzekeraar. “Dat spoort ook met het beeld dat verzekerden al jarenlang tevreden zijn over hun zorgverzekeraar en gemiddeld een dikke 7 als rapportcijfer geven”, aldus Rouvoet.

In 2006 werd het huidige zorgverzekeringsstelsel ingevoerd en wisselden verzekerden massaal van zorgverzekeraar (19 procent). Eind 2006 stapte 4,5 procent van de verzekerden over naar een nieuwe zorgverzekering. In 2007 en 2008 was dat 3,5 procent, in 2009 4,1 procent, eind 2010 was het overstappercentage 5,5 procent en vorig jaar (2011) kwam het op 6 procent. In april 2013 maken ZN en Vektis het definitieve overstappercentage bekend vergezeld van een uitgebreide analyse van de overstapcijfers.
[Zorgverzekeraars Nederland]

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén