Basiszorgpakket

Informatie over de basisverzekering en zorgverzekeringen

Categorie: preferentiebeleid

Zorgpolis vergelijken nog belangrijker

zorgverzekeringConsument betaalt vaker bij voor niet-gecontracteerde zorg
Verzekerden die een behandeling ondergaan bij zorgaanbieders waar hun verzekeraar geen contract mee heeft, moeten goed opletten welke kosten zij zelf moeten betalen. Consumenten krijgen niet-gecontracteerde zorg niet altijd meer volledig vergoed, bijvoorbeeld in de GGZ. Dat blijkt uit de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor verzekeraars is het steeds belangrijker om helder te zijn hoe hoog die vergoeding precies is.

Bij het keuzemoment voor de zorgverzekering in het najaar is het zaak goed te bekijken met welke zorgaanbieders (bijvoorbeeld fysiotherapeuten) een verzekeraar een contract heeft, en wat je zelf moet bijbetalen als je kiest voor een niet-gecontracteerde aanbieder. Verzekeraars moeten dit op hun website duidelijk laten zien.

De NZa vindt de scheiding in vergoeding tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde aanbieders een positieve ontwikkeling. Zorgverzekeraars kopen selectief in: welke aanbieder levert goede zorg tegen een goede prijs? Die zorg vergoedt de verzekeraar volledig. Consumenten die liever bij een andere aanbieder zorg willen afnemen, moeten vaak zelf bijbetalen. Verzekeraars kopen bij ziekenhuizen bepaalde behandelingen selectief in. Als verzekeraars de vergoedingen niet zouden beperken, betalen zij alle kosten en lopen de verzekeringspremies op.

De NZa verduidelijkte dit voorjaar het toezichtskader zorgplicht op dit punt: iedere vergoeding tussen de 1% en 100% is mogelijk. Verzekeraars moeten vooraf wél duidelijk zijn hoe hoog de vergoeding is. En daar schort het soms aan, ziet de NZa. Dit jaar kwamen er bijvoorbeeld veel vragen binnen over de hoogte van vergoedingen voor mondzorg in het aanvullende pakket. De NZa controleert of de websites van verzekeraars hier helder over zijn en stuurt als nodig bij. Ook vindt de NZa het wenselijk dat verzekeraars voor het keuzemoment van de zorgverzekering duidelijk zijn over wat ze te bieden hebben: je moet weten wat je koopt.

Uit de marktscan blijkt verder dat het aantal consumenten dat van verzekeraar wisselt, weer is gestegen, 6% wisselde vorig jaar van verzekeraar. De consument heeft zich in 2012 bijna € 40 miljoen aan premiegelden bespaard door over te stappen naar een andere zorgpolis. Ook het aantal collectieve verzekeringen nam toe, met 2%. Vooral de collectiviteitskorting bij internetverzekeringen is hoog, 9%. Verzekerden hebben een steeds hoger eigen risico, en nemen minder vaak een aanvullende verzekering.
[Nederlandse Zorgautoriteit]

Zorgverzekeraars spelen (nog) beperkte rol in keuze ziekenhuis

Nederlandse patiënten kiezen voor een bepaald ziekenhuis door de nabijheid van het ziekenhuis en het advies van hun huisarts. Ook de aanwezigheid van een specifiek specialisme speelt een belangrijke rol bij de keuze voor een ziekenhuis. Onderzoek van Blauw Research toont aan dat het feit dat een zorgverzekeraar met het betreffende ziekenhuis zaken doet, nog geen prominente impact heeft op de keuze voor een ziekenhuis, maar speelt al wel voor 1 op de 12 patiënten (mede) een rol. Lager opgeleide patiënten (13 procent) en 50 plussers (11 procent) kiezen relatief vaker voor een ziekenhuis omdat hun zorgverzekeraar zaken doet met het betreffende ziekenhuis.

Deskundigheid van arts en inlevingsvermogen speelt grote rol bij tevredenheid
Over het algemeen zijn patiënten erg tevreden over de zorg die zij in de ziekenhuizen krijgen; 9 op 10 patiënten waarderen de dienstverlening van ziekenhuizen. Bijna een kwart is zelfs zeer tevreden. Wat kritischer is men over de wachttijden en de tijd tussen het maken van een afspraak en het moment dat men geholpen kan worden in het ziekenhuis (toegangstijd). Wacht- en toegangstijden zijn echter niet de belangrijkste aspecten die de tevredenheid bepalen; de tevredenheid van patiënten wordt in het algemeen sterk gedreven door de deskundigheid van artsen en de mate waarin men zich inleeft in de zorgen en wensen van de patiënt.

Voor mannen en vrouwen spelen echter wel verschillende aspecten een rol als het gaat om tevredenheid over het ziekenhuis. Zo vinden mannen vooral de deskundigheid van de arts en de wachttijden in de wachtkamer van het ziekenhuis belangrijk. Vrouwen vinden voornamelijk de informatievoorziening rondom de behandeling en het inlevingsvermogen van de betrokken medewerkers van het ziekenhuis van belang.

Afhankelijk van de leeftijd spelen andere aspecten een rol in de waardering voor de dienstverleningen van een ziekenhuis. Voor patiënten tot 35 jaar zijn vooral de deskundigheid en wachttijden in de wachtkamer van belang. Bij 35- tot 50-jarigen wordt de tevredenheid vooral door het inlevingsvermogen en de informatie rondom de behandeling bepaald. 50 plussers hechten vooral veel belang aan de nazorg die zij van het ziekenhuis krijgen en de deskundigheid van artsen.
[Blauw Research]

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén