Basiszorgpakket

Informatie over de basisverzekering en zorgverzekeringen

Categorie: zorg Page 1 of 2

Minder naar de huisarts door hoger eigen risico basisverzekering

zorgpremieVanwege het verplichte eigen risico blijken mensen ten onrechte vooral de huisarts minder te bezoeken. Een verhoging van het eigen risico op de basisverzekering vindt bijna twee derde van de Nederlanders onacceptabel als oplossing om de zorg betaalbaar te houden. Bij een verplicht eigen risico van 350 euro verwachten veel mensen belemmeringen om noodzakelijke zorg te gebruiken. Vooral mensen met een laag inkomen en mensen met een matige of slechte gezondheid.

In 2008 is een verplicht eigen risico ingevoerd van 150 euro. Dit is in een paar jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2013 wordt het eigen risico 350 euro. Bij een verplicht eigen risico moeten zorggebruikers het eerste deel van de zorgkosten zelf betalen. Dit zou ze stimuleren nog eens af te wegen of ze zorg wel echt nodig hebben. De verwachting is dat ze daardoor minder niet-noodzakelijke zorg zouden gebruiken, waardoor de collectieve zorgkosten dalen. Een eigen risico kan echter ook het noodzakelijk zorggebruik beïnvloeden. Bij een eigen risico van 300 euro lijkt een omslagpunt te liggen waarbij meer dan de helft van de burgers belemmeringen voorziet om noodzakelijke zorg te gebruiken, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Lees verder op de website van het NIVEL.

Veertig procent verzekerden stelt advies zorgverzekeraar op prijs

zorgverzekeringNog slechts weinig mensen raadplegen hun zorgverzekeraar bij de keuze voor een zorgaanbieder. De meerderheid wil hierin geen invloed van hun verzekeraar. Toch geeft 40% aan wel prijs te stellen op een rol van de zorgverzekeraar in de keuze voor een zorgaanbieder, bijvoorbeeld door contracten of advies, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in Economisch Statistische Berichten (ESB).

Bij de introductie van het zorgstelsel kregen zorgverzekeraars een belangrijke rol toebedeeld. Zij kunnen contracten afsluiten met zorgverleners voor zorg voor hun verzekerden. Toch blijken verzekerden vooral zelf te willen kiezen voor een zorgverlener of ziekenhuis. De gangbare mening lijkt nog steeds te zijn dat mensen liever geen bemoeienis van de zorgverzekeraar willen bij hun keuze voor een zorgverlener.

Uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) blijkt dat 55% van de mensen hierin inderdaad liever geen invloed van de zorgverzekeraar wil. Maar tegen de verwachting in geeft toch bijna 40% aan het prettig te vinden als de verzekeraar advies geeft, en 60% vindt het prettig als de verzekeraar contracten afsluit met kwalitatief goede zorgverleners.

Lees verder op de website van NIVEL

Zorgpolis vergelijken nog belangrijker

zorgverzekeringConsument betaalt vaker bij voor niet-gecontracteerde zorg
Verzekerden die een behandeling ondergaan bij zorgaanbieders waar hun verzekeraar geen contract mee heeft, moeten goed opletten welke kosten zij zelf moeten betalen. Consumenten krijgen niet-gecontracteerde zorg niet altijd meer volledig vergoed, bijvoorbeeld in de GGZ. Dat blijkt uit de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor verzekeraars is het steeds belangrijker om helder te zijn hoe hoog die vergoeding precies is.

Bij het keuzemoment voor de zorgverzekering in het najaar is het zaak goed te bekijken met welke zorgaanbieders (bijvoorbeeld fysiotherapeuten) een verzekeraar een contract heeft, en wat je zelf moet bijbetalen als je kiest voor een niet-gecontracteerde aanbieder. Verzekeraars moeten dit op hun website duidelijk laten zien.

De NZa vindt de scheiding in vergoeding tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde aanbieders een positieve ontwikkeling. Zorgverzekeraars kopen selectief in: welke aanbieder levert goede zorg tegen een goede prijs? Die zorg vergoedt de verzekeraar volledig. Consumenten die liever bij een andere aanbieder zorg willen afnemen, moeten vaak zelf bijbetalen. Verzekeraars kopen bij ziekenhuizen bepaalde behandelingen selectief in. Als verzekeraars de vergoedingen niet zouden beperken, betalen zij alle kosten en lopen de verzekeringspremies op.

De NZa verduidelijkte dit voorjaar het toezichtskader zorgplicht op dit punt: iedere vergoeding tussen de 1% en 100% is mogelijk. Verzekeraars moeten vooraf wél duidelijk zijn hoe hoog de vergoeding is. En daar schort het soms aan, ziet de NZa. Dit jaar kwamen er bijvoorbeeld veel vragen binnen over de hoogte van vergoedingen voor mondzorg in het aanvullende pakket. De NZa controleert of de websites van verzekeraars hier helder over zijn en stuurt als nodig bij. Ook vindt de NZa het wenselijk dat verzekeraars voor het keuzemoment van de zorgverzekering duidelijk zijn over wat ze te bieden hebben: je moet weten wat je koopt.

Uit de marktscan blijkt verder dat het aantal consumenten dat van verzekeraar wisselt, weer is gestegen, 6% wisselde vorig jaar van verzekeraar. De consument heeft zich in 2012 bijna € 40 miljoen aan premiegelden bespaard door over te stappen naar een andere zorgpolis. Ook het aantal collectieve verzekeringen nam toe, met 2%. Vooral de collectiviteitskorting bij internetverzekeringen is hoog, 9%. Verzekerden hebben een steeds hoger eigen risico, en nemen minder vaak een aanvullende verzekering.
[Nederlandse Zorgautoriteit]

Zorgverzekeraars spelen (nog) beperkte rol in keuze ziekenhuis

Nederlandse patiënten kiezen voor een bepaald ziekenhuis door de nabijheid van het ziekenhuis en het advies van hun huisarts. Ook de aanwezigheid van een specifiek specialisme speelt een belangrijke rol bij de keuze voor een ziekenhuis. Onderzoek van Blauw Research toont aan dat het feit dat een zorgverzekeraar met het betreffende ziekenhuis zaken doet, nog geen prominente impact heeft op de keuze voor een ziekenhuis, maar speelt al wel voor 1 op de 12 patiënten (mede) een rol. Lager opgeleide patiënten (13 procent) en 50 plussers (11 procent) kiezen relatief vaker voor een ziekenhuis omdat hun zorgverzekeraar zaken doet met het betreffende ziekenhuis.

Deskundigheid van arts en inlevingsvermogen speelt grote rol bij tevredenheid
Over het algemeen zijn patiënten erg tevreden over de zorg die zij in de ziekenhuizen krijgen; 9 op 10 patiënten waarderen de dienstverlening van ziekenhuizen. Bijna een kwart is zelfs zeer tevreden. Wat kritischer is men over de wachttijden en de tijd tussen het maken van een afspraak en het moment dat men geholpen kan worden in het ziekenhuis (toegangstijd). Wacht- en toegangstijden zijn echter niet de belangrijkste aspecten die de tevredenheid bepalen; de tevredenheid van patiënten wordt in het algemeen sterk gedreven door de deskundigheid van artsen en de mate waarin men zich inleeft in de zorgen en wensen van de patiënt.

Voor mannen en vrouwen spelen echter wel verschillende aspecten een rol als het gaat om tevredenheid over het ziekenhuis. Zo vinden mannen vooral de deskundigheid van de arts en de wachttijden in de wachtkamer van het ziekenhuis belangrijk. Vrouwen vinden voornamelijk de informatievoorziening rondom de behandeling en het inlevingsvermogen van de betrokken medewerkers van het ziekenhuis van belang.

Afhankelijk van de leeftijd spelen andere aspecten een rol in de waardering voor de dienstverleningen van een ziekenhuis. Voor patiënten tot 35 jaar zijn vooral de deskundigheid en wachttijden in de wachtkamer van belang. Bij 35- tot 50-jarigen wordt de tevredenheid vooral door het inlevingsvermogen en de informatie rondom de behandeling bepaald. 50 plussers hechten vooral veel belang aan de nazorg die zij van het ziekenhuis krijgen en de deskundigheid van artsen.
[Blauw Research]

Aanmelden IZZ Mooi Mens Verkiezing 2012 van start

IZZ Zorgverzekeraar Mooi Mens VerkiezingZorgmedewerkers kunnen weer worden opgegeven voor de Mooi Mens Verkiezing van IZZ. Voor de zesde keer organiseert de zorgverzekeraar deze verkiezing om zorgmedewerkers de waardering te geven die ze verdienen voor het mooie werk dat ze verrichten.

Op www.izz.nl kan iedereen iemand die werkzaam is in de zorg aanmelden voor de verkiezing, met een toelichting waarom hij of zij Mooi Mens 2012 moet worden en op Facebook word je vanaf nu weer continu op de hoogte gehouden over de Mooi Mens Verkiezing 2012: Facebook.com/MooiMensVerkiezing. Op 31 oktober maakt Anita Witzier tijdens de finaleavond de winnaar bekend.

Tot 6 juli is het mogelijk om Mooie Mensen aan te melden op de website van IZZ. Daarna zal de jury uit alle aanmeldingen 25 genomineerden selecteren, waar vervolgens heel Nederland op kan stemmen. Dit jaar reikt Anita Witzier een publieksprijs en een vakjuryprijs uit. De publieksprijs gaat naar de zorgmedewerker die de meeste stemmen heeft gekregen op de website. De vakjury kijkt naar de impact van het werk van de Mooi Mens voor de zorg in Nederland. De winnaar van de vakjuryprijs krijgt de officiële titel Mooi Mens 2012.

Dominique Vijverberg, directeur IZZ, vertelt: “Zorgmedewerkers zijn gedreven mensen die de zorg echt beter willen maken. Zij hebben vaak prachtige ideeën en initiatieven die wij met deze verkiezing meer bekendheid willen geven. Met deze verkiezing zetten we niet alleen de zorgmedewerkers in het zonnetje, maar hopen wij ook dat andere zorgmedewerkers geïnspireerd raken en ideeën opdoen die bruikbaar zijn in hun werk.”

Vakjury
De vakjury bestaat dit jaar uit voorzitter Lizelotte Smits, bestuurder collectief CNV Publieke Zaak, Rob van der Plank, lid van de Raad van Bestuur de Viersprong in Breda,Jose de Reus, redactielid Tijdschrift Voor Verzorging en Corine den Hollander, Mooi Mens 2011.

Corine den Hollander won vorig jaar de titel Mooi Mens 2011 vanwege het door haar opgerichte initiatief IntermeZZo. Dit is een nazorgcentrum dat naadloos aansluit op de ziekenhuiszorg. (Ex)-kankerpatiënten en hun naasten kunnen er terecht voor een luisterend oor, lotgenotencontact en praktische tips bijvoorbeeld over arbeidsreïntegratie.

Over IZZ
IZZ is al 35 jaar dé zorgverzekeraar voor de zorgsector en heeft bijna 450.000 verzekerden. Als collectiviteithebben werkgevers en werknemers in de zorg – via het bestuur van StichtingIZZ – gezamenlijk zeggenschap over de inhoud en prijs van de IZZ Zorgverzekering.De IZZ Zorgverzekering is afgestemd op de behoeften van zorgmedewerkers enhoudt rekening met de specifieke gezondheidsrisico’s van het werken in de zorg. Ook is de IZZ Zorgverzekering als belangrijke arbeidsvoorwaarde verankerd in devoornaamste zorg-cao’s.De uitvoering van de IZZ Zorgverzekering wordt – inopdracht van Stichting IZZ – verzorgd door Coöperatie VGZ.
[IZZ]

Geretourneerde medicijnen hergebruiken is het Beste Zorgidee van 2011

Beste Zorgidee 2011Anja Vissers uit Castenray is de winnaar van ‘Het Beste Zorgidee’ van 2011 met haar ingezonden idee: ‘bij de apotheek geretourneerde medicijnen hergebruiken door middel van vacuüm sealen’. Zij ontving vandaag de prijs van €10.000,-.

Anja Vissers wil met haar idee de kosten in de zorg drastisch terugdringen. Anja Vissers: ‘Het idee is om voordat medicatie de apotheek uit gaat, de medicatie per doosje vacuüm te sealen. Als de medicatie retour komt bij de apotheek ter vernietiging kan deze worden teruggenomen, gecrediteerd en hergebruikt voor derden. Er zijn kleine meetapparaatjes beschikbaar die de bewaarcondities zoals temperatuur kunnen bijhouden. Zo kun je zien of de patiënt ook adequaat de aanbevolen bewaarcondities heeft gevolgd.’ Anja kwam op het idee doordat ze dagelijks in haar functie als apothekersassistente te maken krijgt met het weggooien van medicijnen. Dit idee zou aanzienlijk kostenbesparend werken volgens haar.

Juryoordeel
De jury liet zich in haar keuze voor de winnaar adviseren door meer dan 1800 stemmen van bezoekers op de website www.hetbestezorgidee.nl. Volgens de jury is het idee goed uitvoerbaar en sluit het tevens goed aan bij de bezuinigingsplannen voor de zorg. Erno Kleijnenberg, voorzitter van de Raad van Bestuur bij ONVZ Zorgverzekeraar en tevens juryvoorzitter: ‘In een tijd waarin bezuinigingen in de gezondheidszorg centraal staan, zet dit idee de schijnwerpers op een enorme kostenverspilling bij het gebruik, of beter gezegd het niet gebruiken van medicijnen. Jaarlijks wordt er in Nederland voor miljoenen euro’s aan medicijnen weggegooid. Dit idee tracht op een relatief simpele manier hier iets aan te doen.’ Met de farmaceutische industrie moet verder worden gesproken hoe dit idee nader uitgevoerd kan worden.

Aanmoedigingsprijs
Naast de hoofdprijs van € 10.000,- werd dit jaar voor het eerst ook een aanmoedigingsprijs uitgereikt ter waarde van €1000,-. Deze prijs ging naar Bert Bruggeman uit Hengelo met zijn idee om rugklachten te voorkomen/verminderen door betere voorlichting aan de hand van de ‘BodyGuard’. Kleijnenberg: ‘Het idee leidt ertoe dat patiënten met rugklachten zelf veel kunnen doen om deze klachten op te lossen. We zijn wel van mening dat het zelfzorgprogramma nader ontwikkeld moet worden voordat het een standaardprocedure kan worden in de wereld van fysiotherapie.’

Andere vier genomineerden Verpleegkundige Marieke Harkink wil een service opzetten waarmee patiënten thuis bloed kunnen afgeven. Een ziekenhuisbezoek is voor hen vaak erg belastend. Fysiotherapeut Ton de Kort wil in het basis- en voortgezet onderwijs het vak primaire gezondheidskennis invoeren. Kinderen weten dan sneller wat te doen als het gaat om zorg. Huisarts Ronnay de Vries pleit ook voor voorlichting op scholen, maar dan op het gebied van diëtiek en tandzorg. Het laatste genomineerde idee komt van de 84-jarige Hendrik IJpelaar. Zijn idee is een ‘bijdehandje’ voor COPD-patiënten. Veel COPD-patiënten hebben een bril en gehoorapparaat. Wanneer ze hun bril afzetten nemen ze de zuurstofslang mee en het dure gehoorapparaat valt uit, met alle gevolgen van dien. Het bijdehandje zorgt ervoor dat alles op zijn plek blijft.

Tijdens de uitreiking
Naast de uitreiking van de prijs stonden er ook andere interessante zaken op het programma. Zo sprak Jos Kuilboer, directeur Concernstaff bij UMC Utrecht, over het thema ‘e-health’. Jos Kuilboer is mede initiatiefnemer van het gezondheidsportaal PAZIO, dat online diensten beschikbaar stelt om de zorg beter en efficiënter te maken. Deze lezing leidde tot een korte discussie met genodigden onder leiding van Roderik van Grieken, oprichter en directeur van het Nederlands Debat Instituut. Hij adviseerde RTL 4 en BNR over het lijsttrekkersdebat van de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en reikt ieder jaar een prijs uit aan de beste debater tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Over ‘Het Beste Zorgidee’ van ONVZ Zorgverzekeraar
ONVZ Zorgverzekeraar is een zorgverzekeraar uit Houten met meer dan 401.000 verzekerden in haar portefeuille. Om ook het publiek te laten spreken startte ONVZ in 2008 de wedstrijd ‘Het Beste Zorgidee’: een wedstrijd om het publiek van Nederland mee te laten denken aan de verbetering van de zorg. De winnaar van ‘Het Beste Zorgidee’ ontvangt een cheque ter waarde van €10.000, vrij te besteden. ONVZ bepaalt naar aanleiding van de gestelde criteria of het winnende idee inzetbaar is. De jury bestaat uit: Prof. dr. N.A.M. Urbanus, Emeritus hoogleraar KNO UVA en oud-voorzitter RvB AMC Amsterdam, dr. P. Hasekamp, directeur van Zorgverzekeraars Nederland en mr. E.A. Kleijnenberg, voorzitter van de raad van bestuur van ONVZ. De jury liet zich in haar keuze voor de winnaar adviseren door meer dan 1800 stemmen van bezoekers op de website www.hetbestezorgidee.nl

Zorgstelsel onbegrijpelijk voor Nederlandse consument

Jongeren ervaren meeste onduidelijkheid
Ruim één derde van de consumenten begrijpt niet hoe het zorgstelsel in Nederland functioneert. Van de Nederlanders tussen de 18 en 34 jaar is dit zelfs meer dan de helft. Dat blijkt uit een onderzoek van ONVZ Zorgverzekeraar, uitgevoerd door MarketResponse onder ruim 500 consumenten. Met name de bepaling van het prijsniveau vormt een groot vraagteken.

Meer duidelijkheid noodzakelijk
Erno Kleijnenberg, voorzitter van de Raad van Bestuur van ONVZ roept verzekeraars, zorginstellingen en de politiek op meer duidelijkheid te geven over het zorgstelsel. Van de groep consumenten die aangeeft niet te begrijpen hoe de zorg in Nederland geregeld is, geeft 63 procent aan dat zorgverzekeraars vooral aansturen op de prijs, en niet op de kwaliteit van de zorg. Kleijnenberg:   ‘Nederlanders beseffen zich steeds meer dat zorg duurder wordt. Het is dan logisch dat men meer inzage wil in de kosten van de zorg en welke kwaliteit daar tegenover staat. Dat geldt vooral voor de mensen die zelf willen bepalen waar ze zorg afnemen en daarin een vrije keuze hebben.’

Stijgende kosten baart Nederlanders zorgen
De aangekondigde bezuinigingen baart bijna 70 procent van de consumenten zorgen en ruim de helft denkt dit direct te gaan voelen in zijn portemonnee. Bij consumenten die vorig jaar zorg hebben afgenomen is dit hoger, namelijk 75 procent. De zorgen zijn het meest aanwezig bij vijftigplussers en lager opgeleiden. Kleijnenberg: ‘Ondanks de stijgende kosten staat het merendeel van de consumenten wel positief tegenover het solidariteitsbeginsel. Dat gaat ervan uit dat iedereen een premie bijdraagt, zonder dat je per definitie zorg afneemt. In Nederland vinden we het dus eerlijk om de zorgkosten met z’n allen te delen.’ De zorgkosten worden duurder doordat er in het basispakket gesneden wordt. Van de consumenten geeft 85% aan een aanvullende zorgverzekering nodig te hebben, omdat het basispakket niet alles dekt.

Veel vertrouwen in de zorg
Ondanks de onduidelijke informatievoorziening en de zorgen om de stijgende kosten heeft 69 procent van de respondenten nog wel vertrouwen in de kwaliteit van de zorg. Kleinenberg: ‘Het gevoel van vertrouwen dat wordt uitgesproken biedt een goede basis voor de politiek en zorginstellingen om meer inzicht in de kosten te geven. Die kans moet de sector dus grijpen.’
[ONVZ Zorgverzekeraar]

VGZ app helpt mensen slaappatronen ontdekken

VGZ ZorgverzekeraarBeter en langer slapen met online slaaphulp Slaap Lekker
Eén op de drie Nederlanders heeft slaapproblemen, van een incidenteel nachtje wakker liggen tot chronische slapeloosheid. Met het online zelfhulpprogramma Slaap Lekker, ontwikkeld door zorgverzekeraar VGZ, kunnen zij nu zelf hun slaapklachten te lijf. VGZ-verzekerden kunnen Slaap Lekker via internet én als app gebruiken, voor niet-VGZ-verzekerden is de Slaap Lekker-app eveneens gratis te downloaden in de AppStore en (vanaf 26 oktober) in de Android Market. De Slaap Lekker-app is ook los te gebruiken.

Circa 10 procent van de volwassen Nederlandse bevolking lijdt aan insomnie, oftewel slapeloosheid, de bekendste van alle slaapklachten. Als slapeloosheid lang aanhoudt, kan dit grote gevolgen hebben voor de gezondheid, de kwaliteit van leven, stemming, geheugen en algeheel functioneren. Slapeloosheid is bovendien een van de belangrijkste oorzaken van werkverzuim.

Het online zelfhulpprogramma Slaap Lekker helpt mensen inzicht te krijgen in hun slaappatronen. Het is erop gericht hen te helpen hun slaapkwaliteit en slaapduur te vergroten en zo hun welbevinden te verbeteren. De eerste modules behandelen slapeloosheid en dag- en nachtritmestoornissen, begin 2012 komt een module over slaapmiddelen beschikbaar. ‘Mensen met een chronisch slaaptekort hebben een verhoogde kans op hart- en vaatziekten’, aldus Ilse te Walvaart, directeur Zorgvernieuwing van VGZ. ‘Slaap Lekker biedt mensen de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met hun slaapproblemen.’

Slaap Lekker is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, en geschreven en ontwikkeld door artsen. Het zelfhulpprogramma duurt in totaal twaalf weken.

Wat Slaap Lekker onderscheidt van bestaande slaap-apps, is dat het werkt met een slaaplogboek, adviezen, opdrachten en coaching. In de internet-versie krijgen VGZ-verzekerden eerst een uitgebreide vragenlijst die hen helpt het probleem te analyseren. Bovendien kunnen ze per e-mail contact opnemen met een slaapdeskundige, en op termijn met een gedragsdeskundige.

Slaap Lekker is te vinden via www.vgz.nl/slaaplekker, in de iTunes App Store en vanaf woensdag 26 oktober ook in de Android Market. De Slaap Lekker-app is sinds afgelopen maandag beschikbaar in de iTunes App Store.

Page 1 of 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén