Eigen risico

Wat is het verplichte eigen risico?
Het verplichte eigen risico in de basisverzekering is het jaarlijkse bedrag dat verzekerden van 18 jaar en ouder zelf moeten betalen voor bepaalde medische kosten. Deze kosten worden dus niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt voor 2019 € 385. In 2018 was dit € 385.

Het vrijwillige eigen risico
Naast het verplichte eigen risico kunt u zelf kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit is niet verplicht. U kiest dan een bedrag van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500 per jaar bovenop de € 385 van het verplichte eigen risico. Heeft u een vrijwillig eigen risico en maakt u medische kosten? Dan tellen de kosten eerst mee voor het verplichte eigen risico en daarna voor het vrijwillige eigen risico.

Wanneer geldt het verplichte en vrijwillige eigen risico niet?
Alle zorg die in de basisverzekering wordt vergoed, valt onder het verplichte eigen risico en eventueel gekozen vrijwillig eigen risico. Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel, vraag uw zorgverzekeraar naar deze uitzonderingen.

Maakt u geen aanspraak op uw basisverzekering? Dan betaalt u uiteraard niets.

Korting op de premie van uw basisverzekering
Kiest u voor een vrijwillig eigen risico, dan betaalt u minder premie voor uw basisverzekering.

Eigen risico in combinatie met eigen bijdrage
Als er voor de medische kosten een eigen bijdrage geldt, betaalt u die eerst. Het bedrag dat daarna overblijft, valt onder het verplichte eigen risico.